Srodki gasnicze w kopalni

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy a z drugich czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego ilość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce pamięta ponad czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w strefie spalania również na obniżeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, dokonuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w okolicy spalania. Warto także dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze przeprowadza się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w pomieszczeniach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej zajmuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niewymieniona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana istnieje dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub i zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie tymże wyjątkowo silne, im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna i pokazuje się pomocna, jednak jedynie w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie zapewne istnieć wykorzystywana na otwartych przestrzeniach. Ale nie tylko. Pary wodnej nie należy brać w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie wiąże się również w mieszkaniach, w których zapewne ona spowodować poparzenia znajdujących się w nich wszystkich. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną miesza się również z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.