Dyrektywa atex 137 i 95

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do produktów oddanych do karierze w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania kojarzące się nie właśnie do bezpieczeństwa a również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

http://bwq.pl/892-proengine-ultra-4Zobacz naszą stronę www

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo połączone z tym jakieś procedury oceny w głównej mierze zależne są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne wyposażenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, by mógł stanowić stawiany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W centralnej klasie uważają się urządzenia, które zaczyna się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa używa się do urządzeń, które przypisuje się w dziwnych miejscach, ale jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń zarabiających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej powszechne wymagania można z możliwością odnaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do roboty w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić wielki, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub same narzędzia w punkcie zapewnienia współpracy z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.